İlişkisel pazarlamanın avantajları

Firmaların Pazarlama faaliyetlerinde İlişkisel pazarlama anlayışını benimsemelerinin uzun vadede sağladığı avantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

- Mevcut müşteriyi elde tutma yoluyla müşteri sadakatinde artış sağlanmaktadır.
- Müşterinin işletmeye sağladığı karda artış görülmektedir. Bunu nedeni müşterinin aldığı hizmetten memnuniyetinin sonucu olarak daha fazla alım yapması ve mevcut müşteriyle çalışmanın yeni müşteri elde etmekten daha az maliyetli olmasıdır.
- Müşteri açısından da bir isletmeyle uzun dönemli ilişkiler kurmanın çeşitli yararları bulunmaktadır. Hizmet sunucusu ile uzun dönemli ilişkiler kurmak, müşterinin kendisini iyi hissetmesini sağlar ve yasam kalitesine katkıda bulunur.
- Müşterilerden ömür boyu elde edebilecek değerin maksimize edilmesini sağlar.
- Satış sürecini oluşturma ve geliştirme olanağı sağlar.
- Satış sürecinin verimsizliğini ortadan kaldırır.
- Mevcut ve potansiyel müşterilere çapraz satış olanağı sağlar.
- Müşteri kaybının minimize edilmesini ve müşteri sadakatinin arttırılmasını sağlar.
- Pazarlama bütçesinden tasarruf sağlar.
- Müşteri ile ilgili bilgi toplanmasını sağlar.
- İş süreçlerinin standardizasyonunu ve otomasyonunu sağlar.
- İşletmenin verimliliğini artırır.
- Belirli hedef kitlelere promosyon ve kampanya yapılmasını sağlar.

Bir Cevap Yazın